اسکار 2010 oscar

  1. animations

    اسکار 2010 ... انیمیشن

    اخبار و نامزدهای اسکار 2010 .......... پانزده فیلم در راه اسکار بنظر می رسد که امسال نه تنها تعداد فیلمهایی که کاندیدای دریافت ” بهترین فیلم سال” هستند بیش از سالهای پیش است ، بلکه برای نخستین مرتبه از سال 2001( که بخش ویژه ی بهترین فیلم بلند انیمیشن به مراسم اسکار افزوده شد) تعداد...
بالا