کارورزی

  1. mousavisepehr

    آماده کار و فعالیت در زمینه سئو

    آماده کار و فعالیت در زمینه سئو به صورت پاره وقت و کارورزی بیشتر جهت آموزش و کسب تجربه در شرکتهای معتبر و فعال در زمینه سئو و بازاریابی اینترنتی
  2. sinyor

    شرکت ها و کارفرمایان توجه کنند، سایت ایران کارورز

    درود خاطرم هست زمانی برای گذراندن دوره کارآموزی دانشگاهی و کسب تجربه در شرکت و یا سازمانی ، در به در به دنبال شرکت و یا سازمانی بودم تا مورد پذیرش قرار بگیرم. در همین تالار گفتمان مجید ، جستاری نیز با همین موضوع ایجاد کردم. همان زمان بود که به فکر ایجاد سایتی بودم تا بین سازمان ها و شرکت ها...
بالا