آپارتمان،مجتمع،هزینه

  1. S

    سایت حسابداری و امور مالی

    سایت حسابداری و امور مالی آپارتمان ها و مجتمع ها برای اولین بار در ایران ، حسابداری آپارتمان ها و مجتمع ها در سایت تنخواه دات کام از محاسبات پیچیده مجتمع یا ساختمان خود خسته شده اید ؟ از مدیریت ساختمان یا مجتمع خود هراسانید؟ آیا می خواهید همیشه برای مدیریت داوطلب شوید، بدون اینکه محاسباتی...
بالا