پارسی هاستر

  1. iranads

    پلن 5 & 10 & 20 گیگ ویژه فروش تابستان

    گروه پارسی هاستر قصد داره طی تابستان کلیه پلن های خود را با تخفیف ویژه بفروش برساند. سه پلن ویژه ما عبارتند از 5گیگ فضا + 120 گیگ پهنای باند. قیمت با تخفیف ویژه تابستان = 65000 تومان 10 یگ فضا + 250 گیگ پهنای باند. قیمت با تخفیف ویژه تابستان = 90000 تومان 20 یگ فضا + 350 گیگ پهنای باند...
بالا