ایرانیان مشهور

  1. N

    تصویر ایرانیان مشهور مقیم خارج

    درود عکس هایی از ایرانیان مشهور و سرشناس در رده های بالای سازمانها و کمپانی های کشورهای پیشرفته جهان تصویر جمشید دلشاد شهردار شهر بورنی هیلتز آمریکا "][/URL] امید کردستانی معاون ارشد google در حال سخنرانی در سمینار "][/URL] تصویر فریار شیرزاد معاون مشاور رئیس جمهور و شورای ملی...
بالا