ایران کارورز

  1. sinyor

    شرکت ها و کارفرمایان توجه کنند، سایت ایران کارورز

    درود خاطرم هست زمانی برای گذراندن دوره کارآموزی دانشگاهی و کسب تجربه در شرکت و یا سازمانی ، در به در به دنبال شرکت و یا سازمانی بودم تا مورد پذیرش قرار بگیرم. در همین تالار گفتمان مجید ، جستاری نیز با همین موضوع ایجاد کردم. همان زمان بود که به فکر ایجاد سایتی بودم تا بین سازمان ها و شرکت ها...
بالا