انجمن، ادمین

  1. H

    چند نفر ادمین برای بخش انجمن سایت دانلود

    به چند نفر ادمین با تجربه و فعال که انجمن رو در بخش های مختلف اداره کنه نیاز داریم ! ! ! سایت تازه تاسیس و 1 هفته دیگه شروع به کار می کنه ! ! !
بالا