انجام پروژه matlab

  1. R

    انجام پروژه و پایان نامه مهندسی مکانیک توسط تیمی نخبه از دانش آموختگان ارشد ودکتری شر

    انجام پروژه ، پایان نامه , طراحی , شبیه سازی و تحلیل در زمینه های تخصصی مهندسی مکانیک توسط تیمی نخبه و حرفه ای از دانش آموختگان دانشگاه های شریف و تهران در زمینه های جامدات, سیالات , طراحی کاربردی , تبدیل انرژی , کنترل , دینامیک , ارتعاشات و سایر زمینه های وابسته به همراه شبیه سازی و مدلینگ و...
بالا