الگریتم

  1. saber2000

    کمک در حل چندتا سوال

    چند تا مسله دارم که نمی تونم الگوریتم اون ها رو بنویسم لطفا کمکم کنید.ضروری... الگوریتم ها به زبان فارسی باشه لطفا.یعنی: 1.شروع 2.nرا بخوان 3.... 1.الگوریتمی بنویسید که عدد nرا از ورودی گرفته و مقسو علیه های زوج آن را چاپ نماید.. 2.الگوریتمی بنویسید که عدد nرا از ورودی گرفته و مشخص کند که عددی...
بالا