اكسل-آموزش اكسل

  1. E

    سايت اكسل براي ايرانيان excel

    با توجه به استفاده فراوان كاربران از نرم افزار اكسل در تمام رشته ها و تمام سطوح سايت اكسل ايران اقدام به ارائه خدمات براي متخصصين كشور نموده است اين خدمات رايگان ميباشد و در قالب ارائه فايلهاي مختلف (آموزشي برنامه نويسي -بازي -..)ميباشد .از جمله خدمات ديگر راه اندازي مسابقات مهارت در اكسل و...
بالا