اجاره تجهیزات فیلم سازی

  1. batlagh

    اجاره تجهیزات فیلم سازی

    بنده هر چه گشتم یک تاپیک جامع و خوب برای این منظور پیدا نکردم. در این تاپیک درخواست راهنمایی اجازه تجهیزات را مطرح می کنیم. همچنین معرفی مراکزیی که تجهیزات را کرایه می دهند. (البته این مورد را بنده مطمئن نیستم که قوانین اجازه معرفی را در تاپیک ها می دهند یا خیر.)
بالا