ایجاد ساب دومین

  1. Allahparast

    ایجاد ساب دومین مجازی ~~~~

    سلام این مبحث دومین باره که میزنم من در مورد ایجاد ساب دامین مجازی یه آموزش پیدا کردم که با .htaccess ایجاد میشه RewriteEngine On # Extract the subdomain part of domain.com RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^.]+)\.yoursite\.com$ [NC] # Check that the subdomain part is not www and ftp and mail...
بالا