افکت نور ماه

  1. A

    آموزش ایجاد افکت نور ماه در شب- پیشرفته

    فتوشاپ یک ابزار فوق العاده برای ترکیب تصاویر است.در این مقاله ی آموزشی یاد می گیرید که چگونه با استفاده از ابزارهای فتوشاپ و با استفاده از تکنیک ها یک اتومبیل را در شب و زیر نور ماه قرار دهید.این آموزش در سه بخش تهیه شده است. قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم در این آموزش از منابع زیر...
بالا