افسردگی

  1. K

    آزمون افسردگی

    اگر می خواهید بدانید چقدر برای خودتان ارزش قائلید این تست را در سایت کلینیک سلامت جنسی کامش بزنید. آزمون عزت نفس آیزنک توسط هانس یورگن آیزنک روانشناس شهیر آلمانی-انگلیسی طراحی شده است.این آزمون به شما نشان می دهد که چقدر خودتان را قبول دارید. ما در انتهای آزمون به شما کمک می کنیم راههایی را...
بالا