adorian joon

  1. A

    ***ارزش net. بالاتره یا ir. ؟***

    سلام بچه ها... میخوام یه سایت معمولی واسه خودم بزنم. نمیدونم ارزش کدام بالاتره و اینکه اگه جای بازدیدکنندگان سایت من باشید که فقط آدرس سایت رو داشته باشید مثل: adorian و پسوندش رو نداشته یاشید، بعد از اینکه از com. استفاده کردید و سایت من بالا نیومد اول از net. استفاده میکنید یا ir. ؟ * به...
بالا