ابن سينا

  1. naseronline

    ابن سينا ، ربات عرب ؟!

    گروهی از پژوهشگران «آزمایشگاه رسانه و ربات های تعاملی» «دانشگاه امارات متحده عربی» با همکاری محققانی از آلمان و یونان در حال ساخت رباتی از رده ربات های انسان نما هستند که آن را ابن سینا نام نهاده اند. هنگامی که ربات ابن سینا برای اولین بار با فردی روبرو می شود، با سیستم تشخیص چهره ای که در...
بالا