اااااا

  1. M

    بی بی کد ext fry

    سلام..دوست دارم فعاليتم تو سايت بيشتر باشه اما گرفتاري و كار اجازه نميده از اون زماني كه عضو شدم خيلي چيزا ياد گرفتم از فرخ متانت از عارف بي منت اطلاعات دادن از فرشيد خوبي و صبوري از تايماز برخورد از رضا دوست خوبم ..و از همه سعيد علي به هر حال زيادن ...اين نرم افزار تخصص رضا و فرشيده هر جاش مشكل...
بالا