یا حسین

  1. shayanboy

    مظلومانه مظلمونه حسین جان

    حسین جان... چه کردی ؟ عالم را دیوانه خود قربانت برم حسین جان که مظلومانه مظلومانه تشنه جان دادی حسین روح و روانم حسین آرام جانم اینم طرح من به مناسبت ایام سوگواری سالارشهیدان فایل در پیوست شایان
  2. shayanboy

    ثالار زینب حسین جان

    سالار زینب حسین جان یا حسین برای وضوح بالاتر این لینک تصویر کلیک کنید( با وضوح بالاتر با کیفیت تر ) www.shayanamiri.persiangig.com/image/salarzeynab.jpg با تشکر شایان
بالا