چاپ، گرافیک، خروجی چاپ،

  1. R

    خروجی چاپ از نرم افزارهای گرافیک

    یکی از کتاب هایی که تازه چاپ شده از انتشارات «دایره چهار رنگ» رو می خوام بهتون معرفی کنم به نام «خروجی چاپ از نرم افزارهای گرافیک» کتاب خیلی خوبیه. http://news.afravi.com/news.php?extend.2570 این لینک رو می تونین ببینین.
بالا