6 babylon

  1. hoseinaha

    درخواست بابیلون 6 babylon

    من فقط یه لینک درست از بابیلون 6 رو میخواهم تورو خدا هرکی تونست پیداش کنه کمک کنه داستان از این قراره که یه شخصی یه لینک اشتباه از بابیلون 6 رو نهاده بعنی لینک بایلون 9 رو نهاده و اسم پستش رو نهاده بایبلون 6 بعد همه رفتن از همین مطلب کپی گرفتن و داخل سایتشون نهادن . من که پدرم در اومد:shock: تا...
بالا