3ds max reactor

  1. Elton John

    دید میکروسکپی به Reactor 2011

    در این مبحث به رکتور از یک دید دیگر نگاه میکنیم. در اینجا آموزش های خودم در مورد رکتور در مکس 2011 رو قرار میدم آموزشهایی به سبک جدید اگه استقبال بشه این تاپیک ادامه پیدا خواهد کرد :eye: مفهوم Reactor: مکان و محفظه ای که در آن کنش و واکنش در آن صورت میگیرد تصادف و برخورد-کنش و واکنش_فعل و...
بالا