360 از محصولات

  1. I

    360 از محصولاتی مثل لپ تاپ

    کسی می دونه نمای 360 از محصولاتی مثل لپ تاپ چطوری می سازند؟ مثل این http://www.wdc.com/en/flash/index.asp?family=wdfSharespace_4NC
بالا