کپی موی کلیپ

  1. rasol_afkham

    سوال : چطور می توان موی کلیپی که در کتابخانه قرار دارد را با کد نویسی وارد برنامه کرد

    :clap: فرض کنید که موی کلیپی را ایجاد کرده و آن را فقط در کتابخانه قرار داده ایم. حالا می خواهیم با کد نویسی آن را وارد صحنه کنیم و هم اینکه چند نمونه از آن کپی کنیم و کپی ها رو هم وارد صحنه کنیم؟
بالا