Recent content by shad0wless

  1. S

    پرده نمایی از فروشگاه ساز رویال

    امروز گروه رویالساز از یک پرتال فوق العاده پرده برداری می کند که امکانات بینظیری درش به کار رفته که کاملا با سیستم مارکتینگ در ایران هماهنگی دارد و میتونید قدرت واقعی و فروشگاه اینترنتی رو احساس کنید . تیم برنامه نویسی رویال قبل از شروع این پروزه مطالعه فراوانی روی مبحث مارکتینگ در ایران داشته و...
بالا