Recent content by rozseiah

  1. R

    همه باهم برای بهبود وضعیت اینترنت کشور.

    واقعا تاسف باره که وضع اینترنت کشورمون این جوری شده . اون از فیلتر کردن سایت ها و اینم از بستن جیمیل . اما من خودم از سرویس ایمیل اپرا استفاده می کنم . که اگر ادرس جیمیلت رو بهش بدی تمام پیام ها تو توی یک صفحه ی جدا خودش باز می کنه . امید وارم زودتر این وضع درست بشه .
بالا