Recent content by mehdiii96

  1. M

    چه تفاوتی بین هایپرمارکت ، سوپرمارکت و فروشگاه تجاری وجود دارد؟

    فروش کالاها خصوصاً کالاهایی که ماهیت ضروری دارند نوعی محبوب در تجارت است. مهم نیست که به کجا بروید ، می توانید فروشگاه هایی را که خود را یک نام یا نام دیگر صدا می کنند تشخیص دهید. در حالی که برخی خود را فروشگاه های بزرگ می نامند ، دیگران معروف به سوپرمارکت ها هستند. جدا از اینها ممکن است نام...
  2. M

    تأثیر چرخ فروشگاهی بر رفتار مشتری در سوپر مارکت

    بخش خرده فروشی یکی از بخش های رقابتی است که با چالش های مختلفی روبرو است. اصلی ترین چالشی که با آن روبروست ، مراقبت از مشتریان است. برای این اهداف ، آنها باید همه چیز را در توان خود انجام دهند تا بتوانند فروشگاه خود را دوست داشته باشند ، مانند داشتن به روز و محصولات اصلی. برای سهولت مشتریان ،...
بالا