Recent content by mahsa12345

  1. M

    کنسرو گربه

    گربه‌ها و سگ‌ها جزو محبوب‌ترین پت‌های خانگی هستند. بعضی از والدین از هردوی این حیوانات مراقبت می‌کنند. این مراقبت گاهی با درگیری همراه است. آن‌ها اغلب به غذای همدیگر حمله‌ور می‌شوند. اما آیا نیازهای غذایی آن‌ها به هم شباهت دارد؟ در جواب این سوال باید بدانیم که نیازهای تغذیه‌ای سگ‌ها و گربه‌ها...
بالا