Recent content by حسن مصطفی نژاد

  1. ح

    شناسایی اسکنر توسط فتوشاپ

    سلام محبت کردید که فایل برای اسکنر گذاشته اید مشکل من حل شد در فتوشاب SC5
بالا