tree

album

Member
6qzatw.jpg


Tree and Mysickmind

خوب حرفی ندارم اولین کارم تو اینجور کاراست میخواستم ببینم چیزی اون ته مهای زهنم از گرافیک برام مونده یا نمونده
3572.gif
 

album

Member
لطف کنید پس کاراتون رو اینجا برای نظر سنجی قرارندید تا ما بیایم DA بازی!
چه برخورد زشتی شد بعد از عمری که اومدم اینجا
shame.gif
شما اگه روی لینک کلیک میکردی اونجا full View هست ... منظورم از dAباز نیتی این بود نه اینکه فحش داده باشم
frown.gif
 

AMiR

Active Member
به به
از این ورا استاد

کم پیدایی دیگه ، بقیه نمیشناسنت،

موفق باشی

زود زود به ما سر بزن:}
 

album

Member
بیمسو هم دارم ترک میکنم وقت نداریم وقت این چند روزم که مثل خر آن شدم حماقت کردم بعدا چوبش رو میخورم
3572.gif
استادم عمته
argh.gif
 

جدیدترین ارسال ها

بالا