Pat چی هست

Parham

Active Member
یک نوع حرکت انتقالی‌ آدرس ها در شبکه هستش، در PAT هر کامپیوتر در یک شبکه LAN با یک IP یکسان با بقیه کامپیوتر ها IP دهی‌ می‌ شوند اما بر روی هر کدام از آنها از یک پورت مختلف برای جدا کردن آنها از یکدیگر استفاده می‌ شود.
معنی‌ های دیگه PAT عبارت است از : Port Mapping ، Overloading و ...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا