javascript و input file

Saeeds

New Member
آقا من یه سوالی داشتم در مورد javascript.
من یه آرایه دارم که محتوی url های مربوط به چند فایل هستش...
و چند input از نوع فایل...
هر کاری می کنم که آدرس فایلها که در آرایه مورد نظر هستش در textbox فایل نمایش داده شه موفق نمی شم....
اصلا چنین کاری ممکن هست یا نه ؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا