int 2 char

در خود ++C ، باید با دست کاری کد اسکی اعداد را تبدیل کرد. مثلا از کاراکتر 8 باید 48 واحد Decimal کم کرد، که به عدد 8 تبدیل شود.


کد:
int a;
char b;
b = '8';
a = b - 48;
cout<<a; // عدد 8 چاپ میشود

اما در Visual ++C و #C توابع خاصی برای این کار داریم ...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا