کمک فوری جهت ویرایش اطلاعات کاربران در لاگین

mohammad303

New Member
کسی هست که کد ویرایش اطلاعات در لاگین را بلد باشه
Imports System.Data.OleDb
Imports System.Data

PartialClass login
Inherits System.Web.UI.Page

ProtectedSub Button1_Click(ByVal sender AsObject, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim con AsNew OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\login.mdb")
Dim cmd AsNew OleDbCommand("select count(*) from login where username=? and pass=?", con)
cmd.Parameters.Add(
"@username", OleDbType.Char, 50).Value = TextBox1.Text.Trim
cmd.Parameters.Add(
"@pass", OleDbType.Char, 50).Value = TextBox2.Text.Trim
con.Open()
If cmd.ExecuteScalar = 1 Then
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(TextBox1.Text, CheckBox1.Checked)
System.Web.HttpContext.Current.User.Identity.Name.Trim()
ElseIf cmd.ExecuteScalar = 0 Then
Label1.Visible = True
EndIf
EndSub
 

TNZ187

Member
کامل تر

سلام
من متوجه نیاز شما نشدم . شما دقیقا می خواهید در هنگام لاگین چه کاری انجام بدهید ؟ منظورتون از ویرایش چیه ؟
 

mohammad303

New Member
سلام

می خواهم کسی که لاگین شده به سایت اگر بخواهد نام کاربر و یا رمز عبور خود را تغیر دهد بتواند
کد ویرایش اطلاعات شخصی کاربران
 

TNZ187

Member
کد یا راهنمایی

سلام
شما می توانید بعد از لاگین در یک صفحه ، اطلاعات مورد نیاز را از کاربر دریافت کنید و بعد با فرمان Insert اون ها رو وارد پایگاه داده کنید .
اگه از MemberShip خود دات نت استفاده کرده اید ، یک کنترل هست که این کار را برای شما انجام می دهد . ChangePassword
 

جدیدترین ارسال ها

بالا