کمک در نوشتن یک برنامه اسمبلی - شبیه سازی دماسنج

sohreh

New Member
[FONT='Tahoma','sans-serif']:razz:برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که بتوان با استفاده از آن یک سیستم دماسنج و گرمایشی را از طریق پورتهای ورودی و خروجی کنترل کرد . برنامه شما باید عملیاتهای زیر را انجام دهد :[/FONT]​
· [FONT='Tahoma','sans-serif']گرفتن یک عدد از بین 40- و 120 کاربر به عنوان دمای مورد نظر[/FONT]
· [FONT='Tahoma','sans-serif']خاموش و روشن کردن منبع گرما به منظور رسیدن به دمای مورد نظر[/FONT]
· [FONT='Tahoma','sans-serif']خواندن دمای فعلی دماسنج و نمایش آن وسط صفحه نمایش[/FONT]
· [FONT='Tahoma','sans-serif']نمایش دمای مورد نظر در بالای صفحه[/FONT]
· [FONT='Tahoma','sans-serif']به صدا در آوردن بوق هنگامی که دما 5+و5- درجه با دمای مطلوب تفاوت دارد[/FONT]
· [FONT='Tahoma','sans-serif']نمایش پیامهای مربوطه در صورت نادرست بودن دمای وارد شده[/FONT]
[FONT='Tahoma','sans-serif']برنامه[/FONT][FONT='Tahoma','sans-serif'] از[/FONT]​
[FONT='Tahoma','sans-serif']\emu8086\DEVICES در پوشه ی Thermometer.exe[/FONT]​
[FONT='Tahoma','sans-serif']استفاده کنید برنامه ی شما باید در پورت 127 این برنامه بنویسد و از پورت 125 [/FONT][FONT='Tahoma','sans-serif'] بنویسید [/FONT][FONT='Tahoma','sans-serif']emu8086 بخواند . برنامه خود را در[/FONT]​
[FONT='Tahoma','sans-serif']. یعنی برنامه شما باید مشعل گرمایی این برنامه را کنترل کند:razz:[/FONT]​
 

جدیدترین ارسال ها

بالا