کل سایتم به هم ریخته چی کار کنم

PC man

Active Member
در عنوان هدر صفحه در خطهای شماره 206و207و477و479و480 فایل index.php خطاهایی هست که باید برطرف شون کنی.
هدرت رو ویرایش کن.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا