چطوری می توانم تا÷یک خودم را ÷اک کنم؟

Parham

Active Member
شما امکان پاک کردن را ندارید باید توسط یکی‌ از مدیران انجمن یا مدیران ارشد این کار انجام شود ... همان موقع که 7،8 تا تاپیک با هم زدین باید فکر اینجا را هم میکردی ....
 

جدیدترین ارسال ها

بالا