پروگرام چاپ تصویرها

شیرزاد

New Member
سلام دوستان نهایت گرامی !
من چند لحظه قبل عضویت این سایت را کمائی نموده وخویشرا مسرور میدانم. بنده به عکاسی وچاپ نمودن تصویرها بی حد علاقمند بوده اما با تاسف اینکه تا هنوز پروگرامهای چاپ قابل صفت راکه تمام اندازه های (استندرد) که معمولآ در پاسپورت، هویت رانندگی وغیره وغیره استفاده میگردد ، داشته باشد در دسترس خویش ندارم بدین ملحوظ خواهشمندم تا اسم چنین پروگرام را تحریرنموده بنده را ممنون سازند. قبل از قبل از کمک ورهنمائی متشکرم.شیرزاد ار مسکو
 
آخرین ویرایش:

izone

Active Member
شیرزاد جان گمان کنم که تالار اشتباهی انتخاب کرده اید.

راستی اگر تونستید یک همچنین برنامه ای را پیدا کنید بنده هم برای دوستان یک چند درخواست پاسپورت تقلبی دارم.:d

با سپاس
 

شیرزاد

New Member
izone گفت:
شیرزاد جان گمان کنم که تالار اشتباهی انتخاب کرده اید.

راستی اگر تونستید یک همچنین برنامه ای را پیدا کنید بنده هم برای دوستان یک چند درخواست پاسپورت تقلبی دارم.:d

با سپاس

برادرگرامی!
ممنون از توصیف وحرفهای مقبول شما درمور تقاضا بنده.ولی باید افزود اینکه من انسان پاک بوده وهیچ وقت مرتکب تقلب نشده وهمیشه تمام قوانین را مراعات نموده ام. در این اواخر میخواهم عکاسخانه را رسمآ باز نمایم تا باشد لقمه نان حلال رااز اینطریق برای خانواده خود کمائی نمایم در این عکاسخانه تمام چاپ فوتو ها بصورت(دیجیتال) انجام
میشود که لازم به چنین پروکرامها هستم ودر این مورد خواستم نظر ومساعدت دست اندر کاران این سایت را مستفید شوم.
تحقیر وتوهین آسانتر نسبت به دوست پیدا کردن است بنآ من نا راضی نخواهم شد اینکه شما مرا بدون اساس مضنون به تقلب ساختید .
هدف من از پروگرام تقاضا شده به لسان( فارسی )بوده که متاسفانه انرا در نامه قبلی تحریر نکرده بودم ور نه خودم برنامه های بسیار زیادی به لسانهای انگیسی ، روسی وجرمنی.. دارم اما مشکل من اینست که این لسانها راکمتر نسبت به فارسی میدانم بدینجهت طوریکه لازم است نمیتوانم بصورت درست از انها استفاده نمایم.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا