يه مشكل حرفه اي در جاوا اسكريپت

bache +

Active Member
اين كد رو ببينيد
کد:
<html><head><style>.curhand{cursor:hand}</style><script language="javascript">function displayit(paragraph,title,imgmenu){if (document.all[paragraph].style.display=='none'){document.all[paragraph].style.display="block";document.all[imgmenu].src="7.gif"}else {document.all[paragraph].style.display="none";document.all[imgmenu].src="7.gif"}}function setoverstyles(paragraph,imgmenu,title){if (document.all[paragraph].style.display=='none'){document.all[imgmenu].src="7.gif";document.all[title].style.textDecorationUnderline='true'}else {document.all[imgmenu].src="7.gif";document.all[title].style.textDecorationUnderline='true'}}function setoutstyles(paragraph,imgmenu,title){if (document.all[paragraph].style.display=='none'){document.all[title].style.textDecoration='none';document.all[imgmenu].src="7.gif"}else {document.all[imgmenu].src="URL PIC 2";document.all[title].style.textDecoration='none'}}sw=0;function displayall(){if (sw==0) {swall.innerText="Hide all";document.all['x'].style.display='block';sw=1;for (i=1;i<=5;i++){ xmenu='menu'+i ; ximg='imgmenu'+i ;if (document.all[xmenu].style.display=='none')  {document.all[xmenu].style.display="block";document.all[ximg].src="7.gif"}}}else {swall.innerText="Show all";document.all['x'].style.display='none';sw=0;for (i=1;i<=5;i++){xmenu='menu'+i;ximg='imgmenu'+i;if (document.all[xmenu].style.display=='block')  {document.all[xmenu].style.display="none";document.all[ximg].src="7.gif"}}}}function displayinline(text){if (document.all[text].style.display=="none"){document.all[text].style.display="inline"}else {document.all[text].style.display="none"}}
</script></head><body><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class='mbx20-fsp' bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1">  <tr>   <td><p align="center"><span id="swall" onmouseover="this.style.textDecorationUnderline='true'" onmouseout="this.style.textDecoration='none'" class="curhand" onclick="displayall()">
	Show All</span></td><br>  </tr> </table><br><p id='x' class='mbx21-fsp'></p><div onmouseover="setoverstyles('menu1','imgmenu1','title1')" onmouseout="setoutstyles('menu1','imgmenu1','title1')" class="curhand" onclick="displayit('menu1','title1','imgmenu1')" id="title1" class='mbx22-fsp'> &nbsp;<img                                  onmouseover="this.src='1.gif';" onmouseout="this.src='2.gif';" src="2.gif" width="342" height="43"><img id="imgmenu1" border="0" src="7.gif" width="1" height="1"></div><blockquote> <span id="menu1" class='mbx23-fsp'>در اين قسمت شما ميتوانيد تمام كارهاي انجام شده اين شركت را در قالب عكس با كيفيت بالا ملاحضه كنيد و در صورت درخواست يكي از مدلها را براي خود انتخاب كنيد عكسها به ور زيبايي طبقه بندي شده اند تا شما با مشكل مواجه نشويد عكسهاي جديد تر هم در اپلود سنتر قرار ميگيرند آپلود سنتر مكاني است كه شما هم ميتوانيد عكسهاي خود را ارسال نماييد تا همه ببينند ولي موضوع تمام عكسها بايد با طبقه بنديها مطابقت نمايند شما وقتي عكس مورد نظر را انتخاب مكنيد سيستم يه لينك به شما ميدهد كه اگر لينك را در هرجا قرار دهيد عكس مورد نظر شما را نشان ميدهد 
براي ديدن گالري عكس اينجا كيليك كنيد&nbsp;
</span></blockquote><p></p><p></p><div onmouseover="setoverstyles('menu4','imgmenu4','title4')" onmouseout="setoutstyles('menu4','imgmenu4','title4')" class="curhand" onclick="displayit('menu4','title4','imgmenu4');" id="title4" class='mbx22-fsp'> 
<img id="imgmenu4" border="0" src="7.gif" width="1" height="1"> 
<img onmouseover="this.src='3.gif';" onmouseout="this.src='4.gif';"  src="4.gif" width="342" height="43"></div><p></p><blockquote> <span id="menu4" class='mbx23-fsp'> 
	
در اين قسمت ميتوانيد آخرين عكسهاي گرفته شده را ببينيد و عكسهاي خودتان را نيز آپلود كنيد
<br>
	  |  آپلود سنتر |عضويت در آپلود سنتر
</span></blockquote><p></p><div onmouseover="setoverstyles('menu5','imgmenu5','title5')" onmouseout="setoutstyles('menu5','imgmenu5','title5')" class="curhand" onclick="displayit('menu5','title5','imgmenu5')" id="title5" class='mbx22-fsp'> 
	<img id="imgmenu5" border="0" src="7.gif" width="1" height="1"> 
	<img onmouseover="this.src='5.gif';" onmouseout="this.src='6.gif';"  src="6.gif" width="342" height="43"></div><p></p><blockquote> <span id="menu5" class='mbx23-fsp'> 
	نجمن بحث و گفتگو مكاني است كه شما با عضويت در اين قسمت ميتوانيد نظرات و پيشنهادات خود را انتقال دهيد و جواب آنرا از مديران سايت بگيريد همچين آخرين اخبار پروژه ها اطلاعيه ها عكس ها و.. در انجمن قرار ميگيرند و شما ميتوانيد در صورت وجود مشكلي درخواستي يا نظر در آنجا جواب خود را ارسال كنيد ديگران هم ميتوانند جواب هاي شما را ببيند و اظهار نظر كنند اين انجمن&nbsp; از لحاظ امنيت و كامل بودن بي نقص است<br>
ورود به انجمن | عضويت در انجمن
</span></blockquote>
اين كد هنگام باز شدن صفحه به ور باز شدست حالا من ميخوام وقتي صفحه باز ميشه متن ها و منو بسته باشه و طرف روش كيليك كنه تا باز شه خيلي روش كار كردم نشد نميدونم بايد كجاشو تغيير بدم البته ميخوام هر 3 تا منو بسته باشن منتظرم خيلي ظروريه
 

bache +

Active Member
بابا يكي به ما كمك كنه كارم لنگه بابا اي واي نبود يه حرفه اي
 

bache +

Active Member
بابا به خدا نياز دارم يعني اينجا كسي نيست يه ذره جاوا اسكريپت بدونه
 

amirlol

Well-Known Member
دقیق بگو تا ببینم چی می خوای
با ذکر مثال!!
زیادم خارجکی صحبت نکن نمی فهمم
 

bache +

Active Member
:d
ببين حاجي برو تو اين سايت www.saipco.com منو هاي سمت راست رو ببين روش كيليك كن ميبيني بسته ميشن من ميخوام وقتي سايت رو باز ميكني اينا بسته باشن طرف روش كيليك كنه باز شه
 

جدیدترین ارسال ها

بالا