ورود به انجمن ها از صفحه سایت

Hyper

Active Member
با سلام

تا بحال بسیاری از دوستان در مورد ورود به انجمن ها از روی صفحه ای غیر از انجمن ها ( مثلا صفحه اول سایت ) سوال کرده اند

امشب این مقاله رو آماده کردم و در اختیار دوستان میزارم
امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره ...

رضافرض رو بر این میگیریم که صفحه اول سایت شما بنام index.html و یا چیزی نظیر این باشد

1. پیش از هر چیز فایلی بنام logon.php بسازید و متن زیر را در آن قرار دهید :
کد:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<STYLE type=text/css>@import url( templates/subSilver/subSilver.css );
</STYLE>

</head>

<FORM action=login.php method=post target=main >
   <table class="forumline" align="center" cellSpacing="1" cellPadding="1" width="80%" border="0">
    <tr>
     <td class="row2" width="50%" height="100" align="center" valign="middle">
		 		UserName :&nbsp;<INPUT class=post size=12 name=username maxlength="32">
      	PassWord :&nbsp;<INPUT class=post type=password size=12 name=password maxlength="32"><br>
      	Auto logon <INPUT class=text type=checkbox name=autologin><br>
     		<INPUT class="mainoption" type=submit value="Log in" name=login>
			</td>
     </tr>
		 </table>
</FORM>

نکته مهم : آدرس قالب مورد استفاده خود را در ابتدای فایل تغییر دهید
مثلا من از این کد templates\fisubsilversh\fisubsilversh.css بجای کد templates/subSilver/subSilver.css استفاده میکنم


2. این فایل را ( logon.php ) به ریشه سرور phpBB منتقل کنید

3. فایل اصلی ( در این مثال : index.html ) را ویرایش کرده و کد زیر را در جای دلخواه اضافه کنید :
کد:
<table align="center">
<tr>
<td>
<iframe align="middle" src="http://127.0.0.1/full/logon.php" width="100%" height="150"></iframe>
</td>
</tr>
</table>


نکته مهم : پیش از درج ، آدرس http://127.0.0.1/full را با آدرس خودتان عوض کنید
مثلا من به این ترتیب تغییر میدهم : http://www.tarishart.com/forum

بسیار خوب حالا با اجرای فایل index.html نتیجه رو خواهید دید ...

پاینده باشید
 

جدیدترین ارسال ها

بالا