همسطح نمودن محتويات جدول ؟

fahimehf

Member
سلام

HTML:
<html>
<body>

 <table width="100%">
  <tr>
   <td style="margin:0px">
	  AAAAAAAAAAAAA<br>
	 </td>
	 <td>
	  BBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBB<br/>
	  BBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBB<br/>
	  BBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBB<br/>
	  BBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBB<br/>
	  BBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBBBBBBBB<br/>BBBBBBBBBBBB<br/>
	 </td>
	 <td>
	  CCCCCCCCCCCCCC<br/>
	 </td>
  </tr>
 </table>

</body>
</html>
اگر اين كد اجرا كنيد مي بينيد كه محتويات سلولهاي جدول در يك سطح قرار ندارند چون ارتفاع محتويات يكسان نيست.
آيا روشي هست كه بشه اونها رو در يك سطح قراد داد ؟

تشكر
 

mosyhey

Member
منظورتان دقیقاً چیست و چگونه می خواهید بشود؟
اگر منظورتان این است که هر سه ستون از بالا شروع شود، تگ td را اینگونه بنویسید:
HTML:
<td valign="top">
 

جدیدترین ارسال ها

بالا