نيازبه متخصص اغذيه فروشي

خنده رو

New Member
اينجانب براي راه اندازي مغازه اي كه واقع درمجيديه جنوبي است بامتراژ31 متر و19 مترانباري تجاري به صنف اغذيه فروش (پتزا-ساندويجي-فست فوودو....)نيازبه شخص باتجربه ومتخصص دارم ازمتقاضيان محترم تقاضادارد به اي-ميل بنده پيشنهادهاي خودشان راارسال دارند.
باتشكر
 

جدیدترین ارسال ها

بالا