نوشته ی ماتریکسی.

Peace Dove

Well-Known Member
سلام این دفعه یک آموزش جالب دیگه براتون میذارم.
1. خوب اول یک صفحه جدید باز کنید وبا کد رنگ زیر که سبز تیره هست پر کنید.وبعد یک نوشته بنویسید.
Set #003100 (Dark green) Arial Black, 36pt.2. Go to Filter > Blur > Gaussian blurحالا مسیر روبرو رو برید ورادیوس رو رو 1 قرار دهید.3. Filter > Distort > Ocean ripple حالا مسیر روبرو رو برید وتنظیمات زیر رو انجام بدید.
Ripple size: 5
Ripple Magnitude: 104. Filter > Sketch > Water paper از لایه کپی بگیرید و تنظیمات زیر رو انجام دهید.:
Fiber length: 42
Brightness: 70
Contrast: 64mode لایه را Hardlight قرار دهید و بعد
همه لایه ها رو مرج کنید
(Ctrl+E).6. Filter > Blur > Motion Blur :دوباره از لایه کپی بگیرید ومسیر روبرو رو برید وتنظیملت زیر رو انجام دهید.
Angle: 90
Distance: 33
Set the blend mode to Hardlight.

خوب عرض کنم که سایت عالی منفجر!


 

جدیدترین ارسال ها

بالا