نوشته ی آتشی(نوع جدید)

Peace Dove

Well-Known Member
سلام
با آموزشی دیگرتر در خدمتیم!

میخوایم نوشته ای مانند شکل زیر بکشیم

firecube_text_4.jpg

Step 1

یک صفحه جدید باز کنید.

بکگراند را سیاه کنید.

یک نوشته بنوسید.
ومسیر زیر را برید.

Filter --> Blur --> Gaussian Blur .
رادیوس را روی 3 بذارید

firecube_text_1.jpgStep 2

از لایه کپی بگیرید
ومسیر زیر را برید.
Apply Filter --> Pixelate --> Mosaic

وروی 9 یا 10 بذارید.
firecube_text_2.jpg

Step 3

حالا اپتیکالی لایه رو روی 50 بذاری
مسیر زیر را 3 یا 4 باز تکرار کنید

Filter --> Sharpen --> Sharpen
.
لایه ها رو با هم مرج کنید

firecube_text_3.jpg

Step 4

در آخر باید رنگ آتش بدید به کار
مسیر های زیر را برید

Image --> Mode --> Grayscale
Image -->Mode --> Indexed Colors
Image -->Mode --> Color Table وانتحاب کنید Black Body
firecube_text_4.jpg
 

جدیدترین ارسال ها

بالا