نقش بنتونیت در گل حفاری چیست؟ {علت استفاده}

hiradjj

New Member
بنتونیت، یکی از اجزای اصلی گل حفاری، نقش بسیار مهمی در این فرآیند ایفا می‌کند. بنتونیت یک نوع خاک رسی با خصوصیات خاص است که در گل حفاری به عنوان یک بخش اساسی از مایع حفاری یا گل حفاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش‌های مهم بنتونیت در گل حفاری به شرح زیر می‌باشد:

 1. استفاده به عنوان مایع حفاری:
  • بنتونیت به عنوان یکی از اجزای اصلی مایع حفاری عمل می‌کند. مایع حفاری شامل بنتونیت و سایر مواد افزودنی است که در طول حفاری از دستگاه حفاری به لوله حفاری و سپس به سطح زمین منتقل می‌شود.
 2. جلوگیری از فرسایش ساختار سطحی:
  • بنتونیت در مایع حفاری به عنوان یک ماده گلی (در واقع گلوی حفاری) عمل می‌کند که به ساختارهای سطحی و دیواره حفره کمک می‌کند تا در برابر فرسایش و ریزش مهار شود.
 3. استحکام مکانیکی افزایش یابد:
  • با افزودن بنتونیت به مایع حفاری، استحکام مکانیکی حفره حفاری افزایش می‌یابد. این خصوصیت به تقویت دیواره حفره کمک کرده و از احتمال فرورفتگی و ورود مواد غیرمطلوب به حفره جلوگیری می‌کند.
 4. جذب ناپایداری‌های سنگین:
  • بنتونیت قابلیت جذب ناپایداری‌های سنگین در ساختار سطحی را داراست. این خصوصیت موجب تثبیت حفره حفاری در مقابل فشار و افت فشار می‌شود.
 5. حفاظت از دستگاه حفاری:
  • حضور بنتونیت در مایع حفاری به عنوان یک لایه محافظ در اطراف دستگاه حفاری عمل می‌کند. این لایه محافظ مواد معدنی حفاره و ابزار حفاری را در برابر خوردگی و سایش حفظ می‌کند.
به طور کلی، بنتونیت در گل حفاری نقش بسیار مهمی بازی می‌کند و ویژگی‌های آن از جمله چسبندگی، جاذبیت، و امکان تشکیل گلوی حفاری آن را به یکی از اجزای کلیدی در این فرآیند تبدیل کرده است.

هزینه: متاسفانه، هزینه بنتونیت در گل حفاری بسیار متغیر است و به عوامل مختلفی چون نوع مصالح مورد استفاده، مقدار مورد نیاز، شرایط بازار و مکان جغرافیایی وابسته است. برای اطلاع از هزینه‌های دقیق بنتونیت در منطقه با تأمین کننده اصلی گل حفاری Asiagilsonite تماس گرفته و پیشنهادات نرخ را دریافت کنید
 

جدیدترین ارسال ها

بالا