نظافت راه پله

negin1400

New Member
امروزه زندگی آپارتمان نشینی مسائلی را به وجود آورده که یکی از این مسئله ها نظافت کلی ساختمان و نظافت راه پله است . برای حل این مسئله در هر ساختمان یک نفر از هر واحد در یک جلسه شرکت کرده و یکی را به عنوان مدیر ساختمان انتخاب می کنند / وظایف مدیر ساختمان رسیدگی به امورات ساختمان و از جمله نظافت راه پله هاست .
مدیر ساختمان با یک شرکت خدماتی و نظافتی تماس گرفته و درخواست نیروی نظافتچی را می کند . نظافتچی در زمان تعیین شده در محل حاضر شده و کار نظافت را انجام می دهد .
نظافت راه پله به صورت دوره ای مثلاً هفته ای یکبار ، دوهفته یکبار ، ماهانه و ... انجام می شود
 

جدیدترین ارسال ها

بالا