نشريه طنز دانشجويان ايران / كاكتوس [download]

Ned

Member
با دلي پر درد اين سطور را به رشته نگارش درمي آورم ، درد دوري از دوستاني كه طي روزهاي گذشته هريك به شكلي
بازداشت ، تهديد ، مجروح و ... شدند . دوستاني كه روزي هر يك دانشجويي از گوشه گوشه ايران عزيز ، اين خاك شريف
بودند و دست در دست هم پروژه مشتركي به نام كاكتوس (نشريه طنز دانشجويان ايران) را پيش مي بردند اما امروز به
زندانيان جواني تبديل شده اند كه خانواده هايشان در آرزوي ديدارشان شب را به روز مي رسانند .
متاسفانه پس از برخوردهاي غيرقانوني اخير كه دامنگير بسياري از نشريات و سايت ها شد ، نشريه طنز دانشجويان ايران
- كاكتوس نيز نه با تعليق بلكه با بازداشت فعالان دانشجويي خود مواجه شد. به دنبال اين اتفاق و با توجه به مسائل امنيتي
كه اين دوستان را تهديد مي كرد تيم پشتيباني آنلاين كاكتوس مجبور به تعليق موقت فعاليت هاي آنلاين خود (caactoos.com) شد .
لذا تصميم به انتشار الكترونيكي كاكتوس به كمك شبكه هاي اجتمايي و ... گرفتيم .
لازم به ذكر است كه نشريه پيش گفته نه يك نشريه سياسي بلكه يك نشريه طنز با رويكردهاي فرهنگي / اجتمايي / دانشجويي /
انتقادي و ... است كه طي سه سال گذشته در سطح بسياري از دانشگاه هاي ايران منتشر شده است .

شماره اي كه براي شما عزيزان قرار داده مي شود ششمين شماره نشريه است كه اواخر فروردين ماه امسال (88) منتشر شده است :

http://www.box.net/shared/9mjtvuz5lm

اميد كه مورد توجه دوستان واقع شود .
سرويس ارتباطات و پشتيباني آنلاين نشريه طنز دانشجويان ايران / كاكتوس
 

saeedesign

Member
جالب بود .. ولی چرا اینقدر شماره قدیمی ؟ مگه شماره جدید نداره ؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا