نحوه ی کاشت بذر کاهو پیچ!

nirvana6565

New Member

طریقه کاشت بذر کاهو پیچ و کاهو رسمی و خاک آن:​

فرقی نمیکند که این بذرها در خاک رسی کاشته شود یا خاک ماسه ای چون بذرهای کاهو پیچ و بذر کاهو رسمی در هر نوع خاکی جواب خوبی می دهد. این گیاه بسیار آب دوست می باشد و باید آبیاری های درست و منظم انجام شود. مهم ترین عنصر در تناژ و باردهی کاهو، آب می باشد.

مناطق عمده ی کشت کاهو شهر دزفول و کرج می باشد. که در شهر کرج بذرهای کاهو در فصل زمستان کشت می شوند. در واقع به آن کاهوی زیربرفی گفته می شود که در ماه اسفند برداشت می شوند. زمان کشت آن برج 8 می باشد. در شهر دزفول هم در ماه مهر کشت می شود و بعد از مدت مناسب برداشت می شود.

نشا کردن بذر کاهو:​

بذر کاهو به دلیل ریز بودن باید حتما نشاگیری شود و کاشته شود. این بذرها به دلیل ریز بودن پلیت می شوند یعنی در واقع موادی به آنها اضافه می شود تا درشت شوند و برای نشاگیری آماده شوند. پلیت شدن شامل اضافه کردن مواد مغذی و مواد ریشه زا، مواد آلی و اضافه کردن مقدار کمی اکسیژن به بذرها می باشد. این کار موجب ایجاد رشد خوب برای بذرها می باشد.

کوددهی به بذرهای کاهو:​

مانند سایر محصولات به ترتیب NpKها، فسفر بالاها، ازت بالاها و سپس پتاس بالاها در طول مراحل رشد اضافه می شود. حتما در کوددهی کاهو باید آهن و سولفات منیزیم اضافه می شود. منیزیم یکی از عناصر کلیدی در کاشت کاهو می باشد تا بتواند منیزیم کاهو را تامین کند. همچنین هیومیک اسیدها و فولویک اسیدها در طول دوره رشد برای کاهو باید فراهم شود تا کاهویی خوشرنگ بدست بیاید.

با توجه به اینکه کاهو کلا ریشه ی زیادی ندارد، در اوایل انتقال نشا کودهای فسفر بالا موجب قوی تر شدن ریشه می شود و نتیجتا گیاه بهتر و رشدی بهتری خواهد داشت.

شرایط دمایی در برداشت کاهو:​

شرایط دمایی در میزان رسیدگی کاهو بسیار موثر است. اگر آب و هوا گرم و مناسب باشد تا 60 روز کاهو برداشت می شود امااگر هوا سرد باشد و تنش سرمایی ایجاد شود، برداشت کاهو تا 120 روز طول می کشد. اما این مساله در بذرها و ارقام مختلف، تفاوت دارد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا