نحوه اجرای محافل بزرگ شیرخوارگان حسینی

Alasghar

New Member
نحوه اجرای محافل بزرگ شیرخوارگان حسینی
نحوه اجرای همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی

بـأی ذنب قتـلـت ؟ ؟ ؟

برنـامــه هـا :

- تمامی برنامـه هـا درهمه کشـورها دريک زمـان و رأس يک ساعت مشخص بصـورت يک شـکل , يک محتـوا و با يک هــدف مشخص و مشـترک آغــــاز می شود .

زمــــان : (( همه ساله جمعه اول دهــه عـاشـورا ))

کيـفـيت اجـــرا :

- در بــدو ورود مــادران و نوزادان شـيـرخوار , لبـاس ســبزعــربی (جهت نــوزادان ) همراه با روســری و ســربنـد قـرمـز با عبارت” بأی ذنب قتلت” به آنها داده می شود .

- شــروع برنامه با قرائت قــرآن مجيـد ( آيات اوليه ســوره مريم ) .


- سـخـنـرانی با محـتوای :

1- انگيـزش و پرورش عــواطف ولائـی شيـعيـان.

2- برانگـيختن حـس ظـلم سـتـيـزی.

3- ســوق دادن ايشـان به سـوی مسـئله مهــدويت.


- عـــزاداری با محتـوای :

- متمـرکـز نمـودن اذهـان و عـواطف بر مظـلوميت حضــرت حسـين (ع) که سـند آن شهـادت مظـلومانه شـيرخـواره آن حضــرت می باشــد .


امـکـانات تــدارک ديـده شـده برای احیای مراسم :


- تعداد حدود 75000 دست لبـاس متـحد الشـکل , شامل کـاورسـبز - پيشانی بنـد قرمز – تهيه و توزيع می شود .


- تعــداد 75 عـدد گهــواره نمـادين به شهـرهای محـل اجــرا ارسـال می گــردد .

- تعداد 90 عدد بگراند به ابعاد تقریبی 12 تا 400 برای تزئین سن و محل اجرا ارسال می گردد.

- پوشش خبری مراسم از شبکه های مختلف تلوزیونی و مطبوعات داخل و خارچ از کشور.

- هماهنگی با بیش از 3000 سایت اینترنتی شیعیان جهت اطلاع رسانی.

- تهیه و پخش تیزر تلویزیونی به زبانهای فارسی , عربی , اردو و انگلیسی از شبکه های داخلی و خارجی و تلوزیونهای و ماهوراه های خارج از کشور.

- تهیه و توزیع بیش از 30 هزار پوستر و همین مقدار اعلامیه دعوت.


http://aliasghar.org/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-4.html
http://www.aliasghar.org/index.php?set_albumName=&name=gallery&include=slideshow.php

www.alasghar.com
http://www.alaviyyoon.com/forum/forum_posts.asp?TID=240&PN=1
 

جدیدترین ارسال ها

بالا