مهمترین شرایط برای اخذ ویزای کار پس از تحصیل در کانادا (برنامه PGWPP) کدامند؟

sara_kvz

Member
به منظور دریافت ویزای تحصیلی کانادا ابتدا باید نامه پذیرش تحصیلی (LOA) را از یک موسسه یا دانشگاه معتبر دریافت کنید. برای دریافت پذیرش می‌توانید به دو شیوه اصلی آنلاین یا کاغذی اقدام کنید. توجه داشته باشید که این مرحله باید پیش از دریافت استادی پرمیت از سفارت کانادا انجام شود.
مهمترین شرایط برای اخذ ویزای کار پس از تحصیل در کانادا (برنامه PGWPP) عبارت هستند از:
  • سن متقاضی باید بالای ۱۸ سال تمام یا بیشتر از آن باشد.
  • متقاضی باید دوره تحصیلی بیشتر از ۸ ماه (۹۰۰ ساعت) را گذرانده باشد.
  • دوره تحصیلی باید به صورت تمام وقت در کانادا گذرانده شود.
  • متقاضی باید از یک موسسه خصوصی آموزش های بعد از متوسطه (تحت مقررات و قوانین مشابه با موسسات دولتی) فارغ‌التحصیل شده باشد.
  • متقاضی باید حداکثر تا ۹۰ روز پس از نامه کتبی و رسمی از دانشگاه مبنی بر فارغ‌التحصیلی برای برنامه PGWPP اقدام کرده باشد.
  • دوره تحصیلی تمام شده و یا متقاضی نامه واجد شرایط بودن برای دریافت مدرک پایان دوره را دریافت کرده باشد.
  • متقاضی باید ویزای معتبر هنگام اقدام برای دریافت ورک پرمیت داشته باشد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا