معرفی سایت: موتور جستجو

oxygenws

Active Member
answers_logo_tm2.gif


این یک موتور جستجوست.... یک لیست کامل.... و متفاوت با مابقی موتور های جستجو.... یک دایره المعارف....

لیست ایرانی های آمریکایی!!
http://www.answers.com/topic/list-of-iranian-americans

لیست زنان ایرانی
http://www.answers.com/main/ntquery...nktext=<span class="hl1">Iranian</span> women

لیست بازیگران ایرانی
http://www.answers.com/main/ntquery...n> of <span class="hl1">Iranian</span> actors

لیست پادشاهان ایرانی
http://www.answers.com/main/ntquery...sian/<span class="hl1">Iranian</span> royalty

لیست مدیران فعلی کشور
http://www.answers.com/main/ntquery...nt <span class="hl1">Iranian</span> officials

لیست کلی ایرانی ها
http://www.answers.com/topic/list-of-iranians

لیست دانشمندان و مهندسان ایرانی
http://www.answers.com/main/ntquery...+scientists+and+engineers&gwp=8&curtab=2222_1

حالا چند شخصیت ایرانی:
امید کردستانی:
http://www.answers.com/topic/omid-kordestani

اکبر گنجی:
http://www.answers.com/main/ntquery?method=4&dsid=2222&dekey=Akbar+Ganji&gwp=8&curtab=2222_1

محمد علی ابطحی:
http://www.answers.com/main/ntquery...=8&curtab=2222_1&linktext=Mohammad Ali Abtahi
(He is the first cabinet member in Iran to write a weblog or have an orkut account during his membership in the cabinet.)

محمود احمدی نژاد:
http://www.answers.com/main/ntquery...8&curtab=2222_1&linktext=Mahmoud Ahmadinezhad

فردی مرکوری (Freddie Mercury - Queen):
http://www.answers.com/main/ntquery...&gwp=8&curtab=2222_1&linktext=Freddie Mercury
(Many believe Freddie to be of mixed English caucasian and Persian ancestry, or just Persian/Iranian. The fact is that many Zoroastrian Parsees, who fled Persia because of the Muslim invasion and settled in India for hundreds of years, have been long assimilated into the Indian population.)

آدرس سایت:
http://answers.com/
البته ظاهرا این سایت رابطه نزدیکی با ویکی پدیا داره، ظاهرا!!

با تشکر از برادرم :) که سایت رو معرفی کرد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا